Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Bakteeri, viljely, verestä

1153 B -BaktVi

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351, Mikrobiologian laboratorio, puh. 040 6356306.

Indikaatiot

Sepsiksen (bakteerin tai sienen aiheuttaman), endokardiitin tai meningiitin epäily.

Esivalmistelu

Noudatettava tarkkaa aseptiikkaa. Kts. näytteenotto-ohjeet.

Kysyttävät esitiedot: antibiootti ennen näytteenottoa, antibiootti näytteenoton jälkeen, näytteenottokohta, kliiniset esitiedot, mahdollinen pidennetty kasvatusaika.

Suoritus

SEULONTA: NordLab Oulu päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

SEULONTAPOSITIIVISTEN PULLOJEN JATKOTUTKIMUKSET: NordLab Oulu mikrobiologian laboratorio, puh. 040 6356306

Näyteastia

Bact/Alert aerobi- ja anaerobipullot

Näyte

NÄYTE: Yksi veriviljelynäyte (B -BaktVi) sisältää 2 veriviljelypulloa (aerobinen ja anaerobinen). Yleensä otetaan kaksi veriviljelynäytettä eli yhteensä 4 pulloa, jotta saadaan riittävä kokonaisnäytemäärä. Endokardiittiepäilyssä otetaan tavallisesti 3-4 veriviljelynäytettä (3-4 x 2 pulloa) vuorokauden kuluessa eri aikoina.

Vakavasti sairaan potilaan ennuste heikkenee antibioottihoidon aloituksen viivästyessä ja siksi veriviljely tulee ottaa nopeasti veriviljelypositiivisen infektion toteamiseksi. Näyte pyritään ottamaan ennen mikrobilääkehoidon aloittamista, mutta käynnissä oleva antimikrobihoito ei ole kuitenkaan este veriviljelyn ottamiselle.

Näytteenotto-ohjeet osoitteesta:

http://bit.ly/2e8fa30

Näytteet toimitetaan välittömästi veriviljelyautomaatille. Kuljetusta odotellessa pulloja tulee säilyttää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Viljely aerobi- ja anaerobiveriviljelypulloissa veriviljelyautomaatissa 5 vrk.

Infektiolääkärin konsultaation perusteella (esim. endokardiittiepäily) veriviljelyiden kasvatusaikaa voidaan pidentää (14vrk). Pidemmän kasvatusajan pyyntö tulee tehdä puhelimitse päivystyslaboratorioon.

Kaikista seulontapositiivisista pulloista tehdään värjäykset. Potilaan ensimmäisestä seulontapositiivisesta pullosta tehdään lisäksi nukleiinihapon osoitus (NhO)-tutkimus, joka tunnistaa yleisimpiä sepsistä aiheuttavia bakteereja ja hiivoja. Näyte viljellään elatusainemaljoille. Kaikki veriviljelypullossa kasvavat bakteerit tunnistetaan ja niiden mikrobilääkeherkkyys määritetään.

TULOKSET VALMIINA:

Seulonta: negatiivinen 5 vuorokaudessa (ellei inkubaatioaikaa ole pidennetty), positiivinen yleensä 1/2-2 vuorokaudessa.

Seulontapositiivisten pullojen jatkotutkimukset: värjäys- ja mahdollinen NhO-tulos 3 tunnin sisällä veriviljelypullon saavuttua mikrobiologian laboratorioon. Lopullinen lajitunnistus ja mikrobilääkeherkkyysmääritys yleensä 1-2 vuorokauden sisällä. Lisävastauksena voidaan ilmoittaa myöhemmin esim. bakteerilajin ala-/serotyyppi.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulkinta

Bakteerin ja/tai hiivasienen löytyminen verestä on yleensä merkki vakavasta infektiosta ellei löydöstä tulkita näytteenottokontaminaatioksi.

Huomautuksia

VIRHELÄHTEET: Näytteet tulisi ottaa ennen mikrobilääkehoidon aloittamista. Mikrobilääkehoito voi hidastaa tai estää mikrobien kasvua ja aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen. Veriviljelyitä voidaan kuitenkin ottaa myös antimikrobilääkehoidon aikana. Ihokontaminaatio voi aiheuttaa väärän positiivisen tuloksen.

Epäiltäessä tartuntavaarallista patogeenia, esim. Brucella, Burkholderia pseudomallei (melioidoosi), Francisella tularensis tai Yersinia pestis (rutto) tulee se mainita lähetteen esitiedoissa ja laboratorioon tulee aina ilmoittaa epäilystä puh. 040 6356306.

Päivitetty 11.11.2019 / SL

Sivun alkuun