Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Pt-Fibrosis-4 indeksi

11682 Pt-FIB-4

Osatutkimukset

B -Trom, P -ALAT ja P -ASAT

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Rasvamaksatautiin liittyvän merkittävän fibroosin todennäköisyyden arviointi esimerkiksi tyypin 2 diabeetikoilla tai metabolista oireyhtymää sairastavalla. Ensilinjan laboratoriotutkimus rasvamaksatautiin liittyvän fibroosin arvioinnissa.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml ja EDTA-putki 5 ml

Näyte

P -ALAT ja P -ASAT- näyte: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Lieväkin hemolyysi kohottaa virheellisesti ASAT- tuloksia. Plasma säilyy 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lisää Pt-FIB-4- näytetarra litium-hepariiniputkeen.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

B -Trom- näyte: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen. B-Trom säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä tai 36 tuntia jääkaapissa.

LÄHETYS: EDTA-verinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä 1 vrk:n sisällä näytteenotosta, muutoin kylmänä.

Menetelmä

P -ALAT ja P -ASAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. B -Trom: Impedanssimittus.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

FIB-4 on laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä.

Laskukaava: FIB-4 = (ikä x ASAT) / (B -Trom x neliöjuuri ALAT)

Viitearvot

aikuiset alle 2.67

Tulkinta

Maksafibroosi on todennäköinen, kun FIB-4 on >=2,67.

Fibroosi on epätodennäköinen kun FIB-4 on <1,3 ja potilas on 35-65 vuotias ja silloin kun FIB-4 <2,0 ja potilas on yli 65-vuotias.

Arvon ollessa harmaalla alueella, laboratorio suosittelee jatkotutkimukseksi tutkimusta Pt-NFS, nro 11682.

Harmaa alue: Potilas on 35-65 vuotias ja FIB-4 on 1,3-2,67 ja potilas on yli 65-vuotias ja FIB-4 on 2,0-2,67

Alle 35-vuotiailla FIB-4 indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen.

Tulkinnassa voi hyödyntää Käypä hoito -suosituksen vuokaaviota: https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50123b.pdf

Mahdollinen maksafibroosi tulee varmistaa muilla menetelmillä.

Raja-arvon >=2,67 positiivinen uskottavuusosamäärä on 16,5 ja negatiivinen 0,68 edenneelle maksafibroosille. Positiivinen testitulos tällä raja-arvolla lisää testinjälkeistä taudin todennäköisyyttä.

Raja-arvon <1,3 positiivinen uskottavuusosamäärä on 2,55 ja negatiivinen 0,37. Tällä raja-arvolla testitulos muuttaa taudin todennäköisyyttä vain kohtalaisesti.

Terveysportin diagnostiikkalaskuria voi hyödyntää taudin todennäköisyyden arviointiin testituloksen jälkeen jos taudin ennakkotodennäköisyys on arvioitu.

Viitteet: Shah ym. Use of the FIB4 index for non-invasive evaluation of fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009:7(10):1104-12. Käypä hoito: Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD), julkaistu 8.1.2020.

Päivitetty 20.01.2020 / SL

Sivun alkuun