Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Solut, virtsasta

1940 U -Solut

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Eevastiina Marjoniemi: eevastiina.marjoniemiatnordlab.fi / 044 4394810 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Virtsan partikkelien peruserittely. Pyurian tai hematurian varmistaminen. Epäiltäessä/poissuljettaessa virtsatieinfektiota pyydetään U-BaktVi tutkimus.

Esivalmistelu

Ks. ohjeita esivalmistelusta: http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/kertavirtsanaytteet.pdf

Keskivirtsanäytteen antamisesta on olemassa potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#Virtsatutkimukset

Näyteastia

10 ml CS-säilöntäaineputki 10 ml

Näyte

NÄYTTEENANTO: Puhtaasti laskettua keskisuihkuvirtsaa. Parhaiten virtsateiden sairauksien perusnäytteeksi soveltuu yöpaaston jälkeen otettu aamunäyte tai aamun toinen näyte joka on ollut rakossa vähintään 4 tuntia. Potilaille on tarjolla kuvallisia ohjeita esivalmistelun ja näytteen antamisen onnistumiseksi.

NÄYTE: Virtsanäytettä laitetaan 10 ml C&S-säilöntäaineputkeen (CS-putki), vähintään näytettä täytyy olla putken miniminäytemäärämerkkiin saakka (7 ml). Putki tulee näytteen lisäämisen jälkeen sekoittaa huolellisesti kääntämällä ylösalaisin 8-10 kertaa. Tyynyvirtsanäyte ei käy näytteeksi! Näyte säilyy CS-putkessa 1 vrk +20C.

LÄHETYS: CS-putkessa huoneenlämmössä.

Menetelmä

Virtaussytometrinen partikkelilaskenta ja tarvittaessa supravitaalivärjätyn (Sternheimer) sakan faasikontrasti-mikroskooppinen tarkastelu.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Tulkinta

U-Solut viitevälit (vakioitu aamunäyte)

 Erytrosyytit   <20 x 106/l
 Leukosyytit   <10 x 106/l
 Epiteelisolut  <10 x 106/l
 Lieriöt      <1 x 106/l
 Bakteerit     negat
 OsmolE      100 - 900 mOsm/kg H2O

OsmolE on näytteen johtokyvystä laskettu arvioitu osmolaliteetti. Mikäli OsmolE on alle 300 mOsm/kg H2O, on näyte laimea ja ei-edustava.

U-Solut tutkimusta käytetään virtsan partikkelien peruslaskentaan.

Laite on hyvä laskemaan leukosyyttejä ja bakteereita. Bakteerien vastausvaihtoehdot (ja rajat) ovat negat (<100 x 106/l), kohtal (100-6000 x 106/l) tai runs (>6000 x 106/l). Epäiltäessä/poissuljettaessa virtsatieinfektiota, pyydetään U-BaktVi tutkimus, joka myös seulotaan samalla virtaussytometrilaitteella (negatiivinen tulos valmistuu nopeasti).

Laite on kohtalaisen hyvä laskemaan punasoluja. Punasolulaskennassa vääriä positiivisia tuloksia voivat joskus aiheuttaa hiiva, bakteerit ja kiteet.

Laitteen kyky erotella epiteelisoluja ja lieriöitä on rajallinen. Laite laskee epiteelisoluihin kaikki epiteelisolut (levyepiteeli-, tubulus- ja välimuotoisen epiteelin solut) ja lieriöihin kaikki lieriöt (hyaliinilieriöt ja ei-hyaliinilieriöt). Lima voi aiheuttaa väärän positiivisen lieriölöydöksen.

Mikäli virtaussytometrilaite ei pysty laskemaan luotettavasti virtsanäytteen partikkeleita, tarkistetaan löydökset mikroskooppisesti näytteen sakasta. Mikäli tulokset vastataan sakan mikroskooppisen laskennan perusteella, liitetään vastaukseen tästä maininta. Myös mikroskooppisesti laskettujen partikkelien vastaukset ilmoitetaan yksiköissä x E6/l (1 kpl/nk = 5.8 x 106/l). Mikäli partikkeleita on >30/nk ilmoitetaan tulokset muodossa >200 x 106/l.

Päivitetty 07.04.2021 / TIM

Sivun alkuun