Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kryoglobuliini (kval), seerumista

2157 S -Kryog-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293

Indikaatiot

Kryoglobulinemian epäily

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto suositeltava.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: Näyte otetaan 5 ml:n esilämmitettyyn (37-40 C) seerumin erottamiseen käytettävään vakuumiputkeen, joka laitetaan välittömästi termospulloon (37-40 C). Putki toimitetaan heti laboratorion lämpöhauteeseen (37 C). Tunnin inkubaation jälkeen erotetaan 1 ml seerumia sentrifugoimalla näyte lämmitetyssä (37 C) manttelissa (5 min, 1200 - 1900 x g). Seerumi säilyy jääkaapissa viikon, pakastettuna kuukausia. Ennen määritystä kylmässä säilytetty putki on lämmitettävä 37 C:een ja sekoitettava huolella.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Seerumia inkuboidaan ensin tunti huoneenlämmössä ja silmämääräisesti todetaan syntynyt saostuma tai geeli. Mikäli tulos on negatiivinen, näyte siirretään jääkaappiin ja saostuman tai geelin muodostuminen arvioidaan uudelleen 1 ja 2 vrk:n jälkeen. Syntyneen saostuman luonne varmistetaan lämmittämällä näyte uudelleen 37 C:een.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Kryoglobuliinit ovat yleensä immunoglobuliineja tai immunokomplekseja, jotka saostuvat tai muodostavat geelin, kun seerumin tai plasman lämpötila laskee alle 37 C. Lämmittämällä näyte takaisin 37 C:een ne voidaan jälleen saada liukenemaan.

Kryoglobulinemia liittyy tavallisesti autoimmuunisairauksiin ja paraproteinemiaan sekä joihinkin virusinfektioihin, mutta se voi olla myös itsenäinen, hyvänlaatuinen ilmiö. Kryoglobulinemian oireina voidaan todeta mm. purppura, Raynaudin oire, vaskuliitti, nivelkipuja tai munuaisvaurio, mutta osa potilaista on oireettomia.

Kryoglobulinemia voi häiritä useita muita määrityksiä. Tarvittaessa potilaan näyte on otettava ja säilytettävä 37 C:ssa määritykseen asti, jos kryoglobulinemia on todettu.

Tulkinta

 Vastausvaihtoehdot:
 NEGAT      ei saostumaa
 POSIT      saostuma

Tyypin I kryoglobuliinit koostuvat monoklonaalisista immunoglobuliineista. Potilaiden perusairautena on useimmiten multippeli myelooma tai Waldenströmin makroglobulinemia.

Tyypin II kryoglobuliinit muodostuvat monoklonaalisten ja polyklonaalisten immunoglobuliininen muodostamista immunokomplekseista. Tyypin II kryoglobuliinit voivat liittyä moniin eri sairaustiloihin kuten lymfoproliferatiivisiin sairauksiin, autoimmuunitauteihin tai hepatiittiin. Aina ei selvää selittävää sairautta voida todeta.

Tyypin III kryoglobuliinit koostuvat yhdestä tai usemmasta luokasta polyklonaalisia immunoglobuliineja ja toisinaan myös muista ainesosista kuten komplementin komponentit tai polynukleotidit. Tyypin III kryoglobulinemia voi liittyä moniin immuunijärjestelmää stimuloiviin tiloihin kuten infektiot tai autoimmuunisairaudet, mutta aina ei selittävää sairautta voida todeta.

Uudelta kryoglobulinemiapotilaalta tulee selvittää paraproteiinien esiintyminen elektroforeettisesti (S-Prot-fr).

Huomautuksia

Näytteen lipeemisyys häiritsee tulkintaa.

Päivitetty 23.11.2016 / OV

Sivun alkuun