Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Parasetamoli, seerumista

2451 S -Paras

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Myrkytysepäily ja hoidon seuranta

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Hemolyysiä vältettävä. Seerumi säilyy 8 h huoneenlämmössä ja 2 viikkoa jääkaapissa. Pitempiaikainen säilytys pakasteessa. Hepariini-, sitraatti-, oksalaatti/fluoridi- ja EDTA-plasma soveltuu myös näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä 8 tunnin kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Homogeeninen entsyymi-immunomääritys.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Parasetamoli on antipyreettinen analgeetti, jonka yliannostus tai pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa maksavaurion.

Tulkinta

Maksavaurion todennäköisyyttä ja N-asetyylikysteiinihoidon tarvetta voi arvioida seerumin parasetamolipitoisuuden ja parasetamoliannoksesta kuluneen ajan perusteella oheisen nomogrammin avulla: https://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/nomo.pdf Tarkempia tietoja saa HUS:n Myrkytystietokeskuksesta. Nomogrammin perusteella N-asetyylikysteiinihoito on aiheellinen, jos seerumin parasetamolipitoisuus ylittää yhdessäkin ajankohdassa lääkkeen nauttimisen jälkeen seuraavat likiarvot:

 4 h 1000 µmol/l
 8 h 490 µmol/l
 12 h 220 µmol/l
 16 h 110 µmol/l
 20 h  55 µmol/l
 24 h  26 µmol/l

Korkean riskin potilailla (krooninen alkoholin käyttö, entsyymi-induktorilääkitys, syömishäiriö, malnutritiotila) raja-arvot ovat tätä matalampia (ks. nomogrammi).

Asetyylikysteiinihoito tulee parasetamolimyrkytyksessä aloittaa mahdollisimman nopeasti. Jos potilas on varmasti tai epäillysti nauttinut yliannoksen parasetamolia, niin Akuuttihoito-oppaan (Kustannus Oy Duodecim 2015) mukaan asetyylikysteiinihoito aloitetaan ennen pitoisuusmääritysten valmistumista riippumatta siitä, kuinka kauan parasetamolin nauttimisesta on kulunut.

Asetyylikysteiini (N-asetyylikysteiini) voi häiritä parasetamolipitoisuuden mittausta ja korkeammilla hoitopitoisuuksilla aiheuttaa todellista merkittävästi matalamman mittaustuloksen. Näytteenoton ajoituksella voidaan kuitenkin vähentää asetyylikysteiinihoidon mittausta häiritsevää vaikutusta. Mahdollisuuksien mukaan parasetamolinäyte suositellaan otettavaksi ennen infuusiota tai 2-3 tuntia sen aloittamisen jälkeen. Lääkkeen valmisteyhteenvedon (Acetylcysteine 200mg/ml Injection) mukaan asetyylikysteiinin plasmapitoisuudet vaihtelevat pian infuusion (150 mg/kg/60 min) aloittamisen jälkeen 300 - 900 mg/l. Aloitusannoksen jälkeen asetyylikysteiinin plasmapitoisuus laskee todennäköisesti 2-3 tunnissa n. tasolle 200 mg/l tai sen alle, jolloin se ei enää merkittävästi häiritse mittausta (ks. taulukko alla).

N-asetyylikysteiinipitoisuus (mg/l) ja arvioitu parasetamolitulosta laskeva vaikutus (%):

 200-300 mg/l 3-6 %
   400 mg/l  10 %
   600 mg/l  30 %
   800 mg/l  40 %

Viitteet: Terveysportti-Akuuttihoito. Parasetamolimyrkytyksen antidoottihitoia ohjaava nomogrammi. https://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti Kalle Hoppu. Parasetamolimyrkytyksen hoito. Duodecim 2002. 118:187-91.

Huomautuksia

Asetyylikysteiini voi vaikuttaa tulokseen (ks. Tulkinta).

Päivitetty 28.09.2020 / IN

Sivun alkuun