Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Uraatti, vuorokausivirtsasta

2883 dU-Uraat

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Kihdin ja virtsatiekivien diagnostiikka

Esivalmistelu

Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#dU-Uraat

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: Vuorokausivirtsan keräysastian pohjalle laitetaan 10 ml 1.0 M NaOH:ta säilöntäaineeksi. Keräysastia säilytetään huoneenlämpötilassa keräyksen ajan. Hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta, jonka tilavuus on mitattu, otetaan 5 ml muoviputkeen. Vuorokausivirtsan kokonaistilavuus syötetään atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan. pH >8 säädetty virtsanäyte säilyy 4 vrk huoneenlämpötilassa. Näytettä ei saa säilyttää jääkaapissa eikä pakastaa.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisinä.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Uraatti on huonoliukoinen ja saostuu helposti virtsateihin, kun pH laskee alle 6. Virtsan uraattipitoisuudesta sekä diureesista ja virtsan happamuudesta riippuen se aiheuttaa kivitaipumusta, jopa nefropatiaa, jos saostuminen on runsasta ja pitkäaikaista.

Viitearvot

kaikki 3 - 6 mmol

Tulkinta

Sytostaattihoidon aiheuttama kudostuho voi äkillisenä suurentaa plasman uraattitasoa, minkä seurauksena urikosuria voi aiheuttaa äkillisen munuaisten vajaatoiminnan tai uraattinefropatian.

Uraatin erittyminen on lisääntynyt virtsaan joidenkin lääkkeiden vaikutuksesta (salisylaatit, probenesidi, fenyylibutatsoni), perinnöllisestä syystä (Fanconin syndrooma) sekä proteiiniköyhän dieetin yhteydessä.

Uraatin eritys on vähentynyt esim. munuaisinsuffisienssissa, hyperkalsemiassa, asidooseissa ja tiatsididiureettien käyttöön liittyen.

Päivitetty 23.11.2021 / SL

Sivun alkuun