Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Adrenokortikotropiini-vapauttajahormonikoe

3132 Pt-CRH-R

Osatutkimukset

P -ACTH ja S -Korsol

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Hyperkortisolismin erotusdiagnostiikka.

Esivalmistelu

Prednisoloni ja eräät muut kortikosteroidit deksametasonia lukuun ottamatta häiritsevät kortisolin määritystä.

Potilas paastoaa vähintään 10 h ennen koetta ja on levossa kokeen suorituksen ajan. Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa Potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#Pt-CRH-R

Suoritus

Kokeen suorittaja ja näytteenottaja: osasto.

Aamulla klo 8 - 10 otetaan 0 min verinäytteet ja heti sen jälkeen annetaan lammasperäistä CRH:a 100 µg i.v., lapsille CRH:a 1µg/kg i.v.

Otetaan verinäytteet 15, 30 ja 60 min kuluttua injektiosta.

Näyte

P-ACTH: 2 x 1 (0,3) ml EDTA-plasmaa. Verinäyte on jäähdytettävä heti jäävesiseoksessa. Plasma on erotettava tunnin kuluessa soluista ja pakastettava välittömästi kahteen putkeen. Säilyvyys +4 C 3 h, -20 C kk:sia. S-Korsol: 1,0 (0,3) ml seerumia. Säilyvyys: +20 C 1 vrk, +4 C 3 vrk, -20 C kk:sia.

Tekotiheys

P-ACTH 2 x vk, S-Korsol arkipäivisin

Tulkinta

Normaalisti P-ACTH suurenee yli 50 % lähtöpitoisuudestaan ja S-Korsol suurenee yli 20 % lähtöpitoisuudestaan. ACTH-pitoisuuden suureneminen edeltää kortisolipitoisuuden suurenemista.

Aivolisäkeperäisessä hyperkortisolismissa sekä P-ACTH että S-Korsol suurenevat yleensä normaalia enemmän, mutta eivät juurikaan ektooppisessa ACTH-tuotannossa ja lisämunuaisperäisessä hyperkortisolismissa. Jos ACTH:n suureneminen on hyperkortisolismissa yli 50 % ja kortisolin suureneminen yli 20 %, löydökset viittaavat aivolisäkeperäiseen hyperkortisolismiin ja poissulkevat joitain poikkeuksia lukuun ottamatta ektooppisen ACTH-tuotannon ja lisämunuaisperäisen hyperkortisolismin. Toistaiseksi ei liene raportoitu lisämunuaistuumoria, jossa ACTH:n suureneminen olisi kokeen aikana ollut yli 50 % lähtöpitoisuudesta, eikä ektooppista ACTH-tuotantoa, jossa kortisolin suureneminen olisi ollut yli 50 % lähtöpitoisuudesta.

Aivolisäkeperäisessä hypokortisolismissa ACTH- ja kortisoli-vasteet ovat pienentyneet. Hypotalaamisessa viassa ACTH-vaste on yleensä kiihtynyt ja pidentynyt ja kortisolivaste pienentynyt. Primaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa ACTH:n lähtöpitoisuus on suurentunut ja vaste CRH:lle on voimistunut, mutta seerumin kortisolipitoisuus pysyy pienenä. Koetta ei yleensä käytetä lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan erotusdiagnostiikassa.

Päivitetty 01.10.2019 / OV

Sivun alkuun