Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Vuototaipumuksen selvittely, plasmasta

3355 P -Vuotot

Osatutkimukset

P -APTT, P -Fibr, P -FII, P -FV, P -FVII, P -FVIII, P -FX, P -FXIII, P -TT, P -TT-INR ja P -vWF-Akt

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen alihankintalaboratorion hemostaasitutkimukset -lähete https://fimlab.fi/wp-content/uploads/hemostaasitutkimukset-lahete.pdf

Päivystyksellisten näytteiden tutkimisesta ja lähettämisestä tulee sopia etukäteen alihankintalaboratorion kanssa arkisin klo 8-18 (p. 044 472 8393) ja muina aikoina numeron 03 311 76536 kautta.

Päivystyksellisten näytteiden lähettämisestä tulee sopia laboratorion kanssa (p.040 635 6351), jotta lentokuljetus ehditään varata ajoissa.

Näyte

Alihankintalaboratorion ohje näytteenotosta: https://fimlab.fi/yleisohje/hemostaasitutkimusten-naytteenotto-ohje sekä näytteiden käsittelystä ja lähetyksestä: https://fimlab.fi/yleisohje/hemostaasinaytteiden-kasittely-ja-lahetysohje

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu https://fimlab.fi/tutkimus/vuototaipumuksen-selvittely-fimlabin-ulkopuoliset-hoitoyksikot

Päivitetty 19.11.2021 / HY

Sivun alkuun