Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Streptococcus pyogenes (A), antigeeni, nielueritteestä

3635 Ps-StrAAg

Tiedustelut

Yhteispäivystyksen laboratorio, puh. 040 6356255

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Laura Savolainen: laura.savolainenatnordlab.fi / 040 6356452

Indikaatiot

A-ryhmän beeta-hemolyyttisen streptokokin osoittaminen tai poissulkeminen epäiltäessä streptokokkitonsilliittia, faryngiittia tai tulirokkoa.

Suoritus

Yhteispäivystyksen laboratorio tekee ja vastaa positiiviset StrAAg-määritykset. Jos StrAAg-määritys on negatiivinen tai epäselvä, näytteestä pyydetään automaattisesti Ps-StrVi (2703) -tutkimus. Viljelytutkimuksen vastauksia voi tiedustella puh. 040 6356331.

Näyte

Näyte otetaan antigeenitestin valmistajan ohjeistamalla näytteenottotikulla potilaan tonsillojen pinnalta. Tikku suljetaan tikkupakkaukseen, joka toimitetaan yhteipäivystyksen laboratorioon. Tikkupakkaukseen merkitään potilas- ja näytetiedot. Mahdollista viljelyä varten näyte otetaan Ps-StrVi ohjeistuksen mukaisesti.

Nielunäytteenotto-ohje: https://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/nielunaytteenotto_0.pdf

Menetelmä

Antigeenitesti on immunologinen streptokokki-A antigeenin osoitustesti. Mahdollinen viljely tehdään selektiiviselle streptokokkimaljalle. Herkkyysmäärityksiä ei rutiinisti tehdä.

Tekotiheys

päivittäin

Tulkinta

A-ryhmän beta-hemolyyttisen streptokokin antigeenin löytyminen nielunäytteestä nieluoireisella tai tulirokkoepäilypotilaalla viittaa vahvasti streptokokki-infektioon.

TULOS VALMIINA: StrAAg-tutkimuksen vastaus on valmiina yleensä tunnin sisällä näytteenotosta. Mikäli näytteestä on tehty viljely, sen tulos vastataan 1-2 vrk maljojen inkubaation jälkeen.

Päivitetty 02.07.2020 / MAM

Sivun alkuun