Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Hydroksikarbatsepiini (10-), seerumista

3957 S -OHKarba

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Minna Juntunen: minna.juntunenatnordlab.fi / 040-6356389 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Okskarbatsepiinihoidon seuranta

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 2 ml seerumia. Näyte on otettava aamulla ennen lääkitystä. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Nestekromatografinen.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Okskarbatsepiini on rakenteeltaan karbamatsepiinin 10-ketoanalogi, jota käytetään epilepsialääkkeenä. Se metaboloituu hyvin nopeasti farmakologisesti aktiiviseksi metaboliitikseen 10-hydroksikarbatsepiiniksi. Okskarbatsepiini metaboloituu lähes täydellisesti ja metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan. Okskarbatsepiinin antikonvulsiivinen teho on yhtä hyvä kuin karbamatsepiinilla, mutta sivuvaikutuksia esiintyy vähemmän.

Okskarbatsepiini pelkistyy nopeasti, joten sen pitoisuus seerumissa on häviävän pieni. Okskarbatsepiini imeytyy nopeasti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan n. 4 tunnissa (metaboliitti). 10-hydroksikarbatsepiini sitoutuu plasman proteiineihin 40-60 %:sesti ja sen puoliintumisaika on 8-14 tuntia.

Viitearvot

kaikki 30 - 120 µmol/l

Tulkinta

Terapeuttinen taso on hydroksikarbatsepiinille 30-120 µmol/l, okskarbatsepiinille ei ole terapeuttista aluetta tiedossa.

Päivitetty 22.11.2021 / AH

Sivun alkuun