Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa, plasmasta

4525 P -CK-MBm

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Sydäninfarktidiagnostiikka, erityisesti uusintainfarktin epäily

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näyte

Näyte: 3 ml laskimoverta Li-hepariini-geeliputkeen tai lähetettäessä 1 ml plasmaa. Erottelematta näyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä, eroteltu 4 tuntia huoneenlämmössä, 48 tuntia jääkaapissa, pitempiaikaisesti pakastettuna. Hemolyysi häiritsee määritystä.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämmössä, mikäli se on perillä 4 tunnin sisällä, kylmänä, mikäli se on perillä 48 tunnin sisällä, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Kreatiinikinaasi katalysoi kreatiinin fosforylaatiota ja sitä tarvitaan solun ATP-pitoisuuden ylläpitoon. Entsyymi on dimeeri, jossa on kaksi erilaista alayksikköä M ja B, jotka muodostavat kolme erilaista isoentsyymiä: MM, MB ja BB. Sydänlihaksessa on runsaasti (15 - 42 % kokonaismäärästä) MB-isoentsyymiä ja sitä vapautuu sydänlihaksen vaurioituessa verenkiertoon. Luurankolihaksessa MB-isoentsyymiä on alle 4 % kokonaisentsyymimäärästä ja siten luurankolihasvaurion (esim. rhabdomyolyysi, lihasdystrofiat, myosiitit ja palovammat) yhteydessä vapautuu myös MB-isoentsyymiä. Suurentuneita CK-MB-pitoisuuksia havaitaan 3-8 tuntia rintakivun alkamisesta, se saavuttaa huippunsa 12-24 tunnissa ja normalisoituu 24-48 tunnissa.

Viitearvot

kaikki alle 5 µg/l

Tulkinta

CK-MB-massakonsentraation määritys on hyödyllinen erityisesti uusintainfarktien toteamisessa, koska entsyymi poistuu verenkierrosta troponiini I:tä nopeammin. Viiteylärajaa suurempi pitoisuus viittaa akuuttiin sydänlihasvaurioon edellyttäen, että potilaalla ei ole luurankolihasvauriota. Lihasvaurion voi todeta P-CK-määrityksellä.

Myokardiitti, epästabiili angiina, sydänkontuusio ja sydän- tai rintaelinkirurgia saattavat suurentaa MB-isoentsyymin veripitoisuutta ilman infarktia. Myös joihinkin syöpiin voi liittyä suurentunut veren CK-MB-pitoisuus.

Huomautuksia

Vääriä positiivisia löydöksiä voi syntyä, mikäli potilas on saanut hiiren monoklonaalisia vasta-aineita (esim. kuvantamisen yhteydessä). Silloin hän on voinut kehittää vasta-aineita hiiren immuno-globuliineja vastaan (HAMA). Tätä epäiltäessä suositellaan yhteydenottoa laboratorioon.

Päivitetty 19.12.2018 / TIM

Sivun alkuun