Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiini, plasmasta

4586 P -Alb

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Proteiini- ja nestetasapainon häiriöt, maksan toimintakyvyn tutkiminen

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Alle 2-vuotiailta 0.5 ml verta mikrogeeliputkeen. Voimakas hemolyysi häiritsee määritystä. Plasma säilyy jääkaapissa viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, bromokresolipurppura.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Albumiini on plasman määrällisesti runsain proteiini. Se syntetoituu maksassa. Albumiinin tehtävä on ylläpitää plasman kolloidiosmoottista painetta. Se on myös tärkeä kuljetusproteiini, joka sitoo kalsiumia, bilirubiinia, vapaita rasvahappoja, useita lääkeaineita ja joitakin hormoneja. Albumiinipitoisuuden laskeminen alle 20 g/l johtaa yleensä ödeemaan.

Viitearvot

18-39 v 36 - 48 g/l
40-69 v 36 - 45 g/l
yli 70 v 34 - 45 g/l

Tulkinta

Suurentunut albumiinipitoisuus: kuivuminen, akuutin hepatiitin toipumisvaihe.

Pienentynyt albumiinipitoisuus: albumiinin synteesihäiriö (maksasairaudet, malnutritio, malabsorptio, infektio), lisääntynyt menetys (nefroosi, palo- ja paleltumavamma, suolistosairaudet) tai katabolia (mm. Cushingin tauti, tyreotoksikoosi, laajat vammat ja jotkin maligniteetit).

Päivitetty 23.11.2021 / SL

Sivun alkuun