Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

P -Hepatiitti B -virus, nukleiinihappo (kvant)

6502 P -HBVNh

Tiedustelut

Mikrobiologian laboratorio, p. 040 635 6377

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Vesa Mäntynen: vesa.mantynenatnordlab.fi / 040 6356287

Indikaatiot

Hepatiitti B-viruksen DNA-pitoisuuden määrittäminen hoitopäätöstä tehtäessä ja hoidon tehoa arvioitaessa. Epäiltäessä hepatiitti B -infektiota muiden testien ollessa negatiiviset tai niiden tulosten ollessa ristiriitaisia.

Esivalmistelu

Serologian ja immunologian lähete http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/serologia.pdf Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näyte

2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erottaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta). Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 7 vrk:n kuluessa. Säilytys ja kuljetus +2-+8. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja lähetettävä pakastettuna. Pakastettuna näyte säilyy 8 viikkoa.

Menetelmä

Reaaliaikainen, kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio (RT-PCR). Testin kvantitatiivinen määritysraja on 7,9 IU/ml.

Tekotiheys

1-2 kertaa viikossa

Yleistä

Hepatiitti B-infektion seulontaan suositellaan käytettäväksi S-HBVTut-tutkimusta.

Viitearvot

kaikki alle 7.9 IU/ml

Tulkinta

HBV-DNA:n läsnäolo seerumissa/plasmassa viittaa aktiiviin hepatiitti B-virusinfektioon.

TULOKSET VALMIINA: viikon kuluessa

Huomautuksia

Virhelähteet: Näytteiden virheellinen käsittely tai säilyttäminen. Väärä negatiivinen tulos voidaan saada, jos näytteen virusmäärä on menetelmän tunnistusrajan alapuolella.

Päivitetty 31.05.2021 / KJ

Sivun alkuun