Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

S-Neurovirus, vasta-ainepaketti 2

8145 S -NeViAb2

Osatutkimukset

S -AdenAbG, S -InfAAbG, S -InfBAbG, S -PI13AbG ja S -RSVAbG

Tiedustelut

Kliinisen virologian laboratorio: (02)313 9163, vastauskyselyt: (02)313 9164

Indikaatiot

Pitkittyneiden keskushermostoinfektioiden tai jälkioireiden diagnostiikka. Ensimmäisen sairausviikon aikana PCR-tutkimukset ovat ensisijaisia.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys

1-3 kertaa viikossa.

Yleistä

Etiologialtaan avoimeksi jääneen tai pitkittyneen keskushermosto- infektion selvittely.

Tulkinta

Normaalisti likvorissa ei ole mitattavia vasta-aineita. Intratekaalinen mikrobispesifinen vasta-ainesynteesi voidaan todeta keskushermostoinfekti- oissa.Vasta-aineita voidaan todeta likvorissa myös veriaivoestevaurioissa tai jos näyte on kontaminoitunut näytteenoton yhteydessä verellä. Vasta-aineet ilmestyvät likvoriin yleensä ensimmäisen sairausviikon jälkeen. Positiivisista tuloksista annetaan lausunto.

Päivitetty 06.10.2015 / HL

Sivun alkuun