Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Neurovirusvasta-ainepaketti 2, aivo-selkäydinnesteestä

8146 Li-NeViAb2

Osatutkimukset

Li-AdenAbG, Li-InfAAbG, Li-InfBAbG, Li-Pi13AbG ja Li-RSVAbG

Tiedustelut

Kliinisen virologian laboratorio: (02)3139163,vastauskyselyt:(02)3139164

Indikaatiot

Pitkittyneiden keskushermostoinfektioiden tai jälkioireiden diagnostiikka. Ensimmäisen sairausviikon aikana PCR-tutkimukset ovat ensisijaisia.

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys

1-3 kertaa viikossa.

Yleistä

Etilogialtaan avoimeksi jääneen tai pitkittyneen keskushermomoinfektion selvittely.

Tulkinta

Normaalisti likvorissa ei ole mitattavia vasta-aineita. Intratekaalinen mikrobispesifinen vasta-ainesynteesi voidaan todeta keskushermostointek- tioissa. Vasta-aineita voidaan todeta likvorissa myös veriaivoestevaurioissa tai jos näyte on kontaminoitunut näytteenoton yhteydessä verellä. Vasta- aineet ilmestyvät likvoriin yleensä ensimmäisen sairausviikon jälkeen. Positiivisista tuloksista annetaan lausunto.

Päivitetty 06.10.2015 / HL

Sivun alkuun